ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC IC3 QUỐC TẾ

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng đun 3 (LO) cuộc sống trực tuyến

Học viên tải về theo dõi, ôn tập theo câu hỏi. Vừa làm câu hỏi vừa tìm kiếm theo từ khóa để khỏi phải đọc hết hàng trăm trang của slide này.

Tham khảo phần LO

Tham khảo phần LO

Hướng dẫn làm bài thi IC3GS4

Tài liệu được cung cấp bởi IIG Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC

Bài 16- Thuật toán Ford -Fulkerson

Thuật toán Ford - Fulkerson  Việc chứng minh định lý luồng cực đại - lát cắt cực tiểu cho ta một thuật toán tìm luồng cực đại (thuật toán Ford- Fulkerson)

Bài 13-Cài đặt thuật toán Kruskal tìm cây khung tối thiểu

File dữ liệu về đồ thị dạng text;

Bài 12-Cài đặt danh sách kề bằng mảng

Sử dụng mảng để cài đặt danh sách kề. các phần tử được lưu trữ ké tiếp liên tục trên mảng

Bài 11-Cài đặt đồ thị và duyệt đồ thị BFS, DFS

Sử dựng cấy trúc ma trận kề để lưu trữ đồ thị vô hướng có n đỉnh để duyệt đồ thị

Bài 10-Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm

Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm

TIN HỌC ỨNG DỤNG

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG MICROSTATION

Sau khi học xong, sinh viên sẽ làm việc thành thạo và hiệu quả với phần mềm Microstation từ quá trình xây dựng dữ liệu đến xử lý, biên tập hoàn thiện một tờ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính bao gồm: nắn ảnh bản đồ quét, thiết kế bảng phân lớp, số hoá và chỉnh sửa dữ liệu, biên tập và in bản đồ.

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ARCGIS CƠ BẢN

- Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, cơ sở dữ liệu, tiến trình phát triển, các thành phần, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, hướng phát triển và các ứng dụng cơ bản của GIS. Sử dụng phần mềm ArcGIS học viên sẽ tạo ra được ...

THAM KHẢO, ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM SINH VIÊN

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI