MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MODULE 1

HỆ ĐIỀU HÀNH

 1. Bốn lựa chọn nào dưới đây là chức năng của Hệ điều hành?( chọn 4)
 1. Quản lý quá trình( process management)
 2. Quản lý kết nối hệ thống mạng Lan( Lan connection)
 3. Quản lý kết nối internet( internet connection)
 4. Quản lý bộ nhớ( memory management)
 5. Quản lý hệ thống lưu trữ( storage Management)
 6. Giao tiếp với người dùng( user interactinon)

 

 1. Thực hiện thao tác để hiển thị thông tin về phiên bản Windows đang sử dụng, Service pack nào đã được cài đặt và tốc độ của bộ xử lý. Để nguyên màn hình sau khi thực hiện
 1. Windows key+pause
 2. Start menu- computer- system properties
 3. Start menu- control panel- system and security - system
 4. Start menu- right click computer option- properties

 

 1. Lựa chọn nào dưới đây thuộc về trách nhiệm quản lý của hệ điều hành?
 1. Các nguồn tài nguyên, phần cứng, phần mềm của hệ thống
 2. Các phần mềm ứng dụng đã được cài đặt và khả dụng
 3. Các phần mềm tiện ích đã đượcc cài đặt và khả dụng
 4. Các trình duyệt đã sử dụng để duyệt Internet

 

 1. Chính sách nhóm được thường được áp dụng cho đối tượng nào?

 

 1.  Chỉ ra định nghĩa đúng về bản cập nhật Service Pack?
 1. Bao gồm toàn bộ những bản cập nhật về bảo mật cũng như tính năng dành cho hệ điều hành Windows
 2. Chỉ ban gồm những bản cập nhật về bảo mật cho hệ điều hành Windows
 3. Cung cấp giải pháp bảo mật cho máy tính
 4. Là một chương trình diệt virus

 

 1. Các tùy chọn nào dưới đây là lợi ích khi cập nhật một phần mềm ứng dụng ?( chọn 3)
 1. Bổ sung các điều khoản có lợi cho người sử dụng
 2. Tăng cường bảo mật
 3. Khắc phục các lỗi của phần mềm
 4. Phần mềm được tăg cương các tiện ích hoặc tính năng
 5. Loại bỏ những công cụ hoặc tính năng mà người dùng không sử dụng

 

 1. Điều gì xảy ra khi một máy tính được cài đặt ở chế độ Hiberate?
 1. Máy tính được đăng xuất nhưng các chương trình vẫn đang chạy
 1. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ RAM và tắt hệ thống
 2. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong đĩa cứng và tắt hệ thống
 3. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ RAM và trong đĩa cứng và tắt hệ thống

 

 1. Không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy của người dùng hiện tại, tùy chọn nào sau đây cho phép đăng nhập vào tài khỏan khác trên máy tính
 1. Log off
 2. Lock
 3. Sleep
 4. Switch user
 5. Hibernate

 

 1. Các tùy chọn nào dưới đây là hệ điều hành( chọn 6)
 1. Windows 7
 2. Linux
 3. Android
 4. Microsoft office
 5. Ubuatu
 6. Macintosh osx
 7. Fedora
 8. Adobe acrobat

 

 1. Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đâu là đúng nhât?
 1. Log off
 2. Lock
 3. Hibernate
 4. Sleep

 

 

TỆP TIN VÀ THƯ MỤC

Chức năng dùng để tạm thời đóng cửa sổ ứng dụng hiện tại: Minimize

 1. Lệnh nào dưới đây cho phép di chuyển tập tin/ thư mục từ vị trí này đến vị trí khác?
 1. Send to
 2. Move to folder
 3. Copy
 4. Paste
 5. Delete
 1. Các lệnh/menu/ shortcut/ thao tác nào trên màn hình Windows Explorer cso thể được sử dụng để sao chép hoặc di chuyển tập tin/ thư mục( chọn 5)
 1. Tools
 2. View
 3. Edit
 4. File
 5. Organize
 6. Ctrl+x
 7. Ctrl+c
 8. Right click mouse

Phần cứng máy tính

 

 1.  các đường mạch điện tử liên kết các thiết bị khác nhau với nhau nhau được gọi là gì?
 1. Bus
 2. Cable
 3. Expansion slot
 4. Bandwidth

 

 1. Netbook có các đặc điểm sau

Hạn chế:

 • kích thước màn hình và bàn phím nhỏ, trọng lượng nh
 • bộ xử lý sử dụng điện năng thấp nên tuổi thọ pin kéo dài
 • tính năng đồ họa tích hợp nên hạn chế đồ họa chuyên sâu
 • dung lượng RAM và HDH thấp
 • ổ CD/DVD kết nối thông qua cổng USB

Ưu điểm: tính tiện lợi và lưu động cao

 

 1. đặc điểm của RAM: Cung cấp lưu trữ tạm thời, dễ bay hơi

 

 1. RAM máy tính được cắm vào đâu? Mainboard

 

 

 1. biện pháp vật lý để bảo vệ ổ đĩa cứng? để xa nam châm

 

 1. phát biểu nào sau đây là đúng?
 1. Megabits được dùng để mô tả tốc độ kết nối với internet. Megabytes được dùng để mô tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ. 1 Megabyte=8 megabits
 2. Megabytes được dùng để mô tả tốc độ kết nối của internet. Megabits được dùng để mô tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ. 1 megabyte=8 megabits
 3. Megabits được dùng để mô tả tốc độ kết nối với internet. Megabytes được dùng để môt tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ, 8 megabyte= 1 megabits
 4. Megabytes được dùng để mô tả tốc độ kết nối với internet, Megabits được dùng để mô tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ. 8 megabyte= 1 megabits

 

Bảng điều khiển

 1. Chức năng trong bảng điều khiển được sử dụng để thay đổi chủ đề của màn hình Desktop là : Personalization

 

 1. Tùy chọn cho phép thiết lập( settings) hệ thống và phần cứng để quản lý về việc sử dụng nguồn năng lượng cho máy tính là: Power plan

 

 

 1. Để thay đổi màu sắc của đường viền cửa sổ, ta phải chọn chức năng Windows Color

 

 1. Trên màn hình Deskop khu vực cần click để thay đổi ngày giờ hiện tại: Task notification (vùng thông báo có chứa đồng hồ và lịch)

 

 1. Những công cụ của hệ thống( system tools) nào có thể được áp dụng cho ổ đĩa cứng:
 1. Backup
 2. Disk cleanup
 3. Disk defragmenter
 4. Compress drive

 

 1. Chức năng nào thường được sử dụng để cài đặt, hủy cài đặt, cài đặt lại phần mềm trong windows: Bảng điều khiển

 

 1. Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng để Install, uninstall và reintall một ứng dụng trong control Panel

Phần mềm máy tính

 

 1. Chỉ ra phát biểu đúng về phần mềm
 1. USB và CDS
 2. Các thiết bị ngoại vi được kết nối tới máy tính
 3. Tập các lệnh cho máy tính thực hiện
 4. Bô nhớ truy cập ngẫu nhiên
 1. Một tập hợp các chỉ thị( lệnh) nhằm hướng dẫn cho máy tính thực hiện một( nhiều) tác vụ nào đó được gọi là: chương trình
 2. Tên cho một đoạn mã cho phép các thiết bị ngọa vu giao tiếp với máy tính được gọi là gì? Driver
 3. Phần mềm chia sẻ( shareware) được xem là phần mềm độc quyền được cung cấp miễn phí cho người sử dụng trên cơ sở thử nghiệm và thường bị hạn chế các chức năng, các tiện ích, nó được cung cấp như một bản Demo
 4. Hãy nêu 3 lợi ích của việc sử dụng giấy phép Site, Volum và Unlimited
 1. Giá cả
 2. Hiệu năng
 3. Cài đặt
 4. Cập nhật
 5. Chức năng
 1. Những bước nào cần được thực hiện khi một phần mềm ứng dụng liên tục xẩy ra vấn đề liên tục?( chọn 2)
 1. Xóa ứng dụng
 2. Cài đặt lại ứng dụng
 3. Gỡ bỏ ứng dụng
 4. Thay thế bằng phần mềm ứng dụng khác
 1. Phát biểu nào dưới đây nói về lệnh Undo là đúng nhất?
 1. Nó khôi phục các hành động gần đây nhất
 2. Nó lặp đi lặp lại các hành động gần đây nhất
 3. Nó xóa các hành động gần đây nhất
 4. Nó đảo ngược hành động gần đây nhất
 1. Các tùy chọn nào dưới đây là lợi ích khi cập nhật một phần mềm ứng dụng( chọn 3)
 1. Bổ sung các điều khoản có lợi cho người sử dụng
 2. Tăng cường bảo mật
 3. Khắc phục các lỗi của phần mềm
 4. Phần mềm được tang cường các tiện ích hoặc tính năng
 5. Loại bỏ những công cụ hoặc tính năng mà người dùng không sử dụng
 1. Các tùy chọn nào dưới đây là đúng khi chạy chương trình Windows Disk Cleanup trên ổ đĩa cứng?( chọn 5)
 1. Kiểm tra ổ đĩa( check now)
 2. Làm trống Recycle Bin
 3. Chống phân mảnh các tập tin( Defragment)
 4. Xóa các tập tin tạm thời sinh ra khi sử dụng Internet Explorer hoặc khi cài đặt các ứng dụng
 5. Xóa các Log Files phát sinh trong quá trình cài đặt các ứng dụng
 6. Cho phép người dùng chọn tập tin để xóa
 7. Tính toán không gian đã sử dụng và không gian trống trên đĩa
 1. Giáy phép phần mềm là tóm tắt trong các thỏa thuận giấy phép người dùng cuối( EULA- End User License Ageement) thường sẽ hiển thị khi cài đặt phần mềm, và vạch ra các điều khoản cũng như nguyên tắc để sử dụng phần mềm một cách hợp pháp. Tuy nhiên có một giới hạn không được bao gồm trong tất cả các thoải thuận cấp phép. Đó là gì?
 1. Sao chép phần mềm cho nhiều người khác
 2. Cài đặt phần mềm trên nhiều máy tính
 3. Hiệu chỉnh bất kỳ phần nào của phần mềm
 4. Số giờ sử dụng phần mềm trong ngày
 1. Phát biểu nào dưới đây nói về phần mềm đúng nhất?
 1. Là một đoạn chương trình cho phép thiết bị giao tiếp được với máy tính
 2. Là các chương trình được cài đặt trong ROM
 3. Là nhưng thông tin được lưu trữ trong RAM
 4. Là một tập hợp các chỉ thị( lệnh) nhằm hướng dẫn cho máy tính thực hiện một/ nhiều tác vụ nào đó.

Bình luận

Bài viết khác

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ

Tin học MOS-WORD

Tóm tắt phần mềm Word 2010

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI