Chứng chỉ tin học IC3

Bồi dưỡng học ArcGIS

Liên hệ cô Thùy - 0984290010 (bộ môn Tin học Trắc địa,khoa CNTT).


MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ


Tin học MOS-WORD

Tóm tắt phần mềm Word 2010


Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản


Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt


Bài giảng đun 3 (LO) cuộc sống trực tuyến

Học viên tải về theo dõi, ôn tập theo câu hỏi. Vừa làm câu hỏi vừa tìm kiếm theo từ khóa để khỏi phải đọc hết hàng trăm trang của slide này.


Tham khảo phần LO

Tham khảo phần LO


Hướng dẫn làm bài thi IC3GS4

Tài liệu được cung cấp bởi IIG Việt Nam


Bài 2-Tập tin và Thư mục

Cách làm việc với một cửa sổ điển hình, thế nào là tập tin hoặc thư mục, lựa chọn các tập tin hoặc thư mục...


IC3 mang lại lợi thế cho ứng viên khi tìm việc

“IC3 đã mang đến cho tôi sự tự tin khi cố gắng vì những thứ mà tôi chưa có” – chia sẻ của Laurie Morton , sinh viên đã vượt qua bài thi thành phần Các ứng dụng chủ chốt năm 2008 trước khi làm vị trí Trợ lý bán thời gian tại CAA.