Bồi dưỡng Tin học IC3 quốc tế

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

(Về việc bồi dưỡng tin học quốc tế IC3)

XIN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

IC3 là chứng chỉ tin học quốc tế được công nhận là đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. IC3 là chứng chỉ quốc tế và có giá trị vô thời hạn (giá trị trọn đời).

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học Kỹ thuật phối hợp với Công ty IIG Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng Tin học quốc tế như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian đăng ký: hàng ngày;

- Thời gian khai giảng: học theo lớp do Trung tâm và giáo viên sắp xếp với học viên;

- Địa điểm học: Thỏa thuận

2. Lịch học:

           - Khóa học trên lớp hoặc online;

- Lịch học sẽ được sắp xếp phù hợp với các học viên.

3. Nội dung: IC3 gồm 03 module:

           - Máy tính căn bản;

           - Các ứng dụng chủ chốt: Microsoft Office 2010;

           - Cuộc sống trực tuyến.

4. Giảng viên: Chuyên gia IC3 của IIG Việt Nam và giảng viên khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

5. Lệ phí:

- Học phí: 650.000 đồng/01 khóa học;

- Lệ phí thi: Lệ phí thi IC3 khi đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là 500.000 đồng/01 module trong đó học viên đã hỗ trợ 100.000/1 module; khi đăng ký tại IIG Việt Nam lệ phí là 600.000 đồng/01 module.

6. Thông tin liên hệ:

- Đăng ký học trực tiếp với cô Thùy (0984290010); đăng ký thi với cô Nhung (0989964820) văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học Kỹ thuật, Tầng 1, Nhà A, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

XIN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

          Website: ic3quocte.com                              Email: chungchitinhocquocte@gmail.com

 

Bài viết khác

Bồi dưỡng Tin học IC3 quốc tế

C3 là chứng chỉ tin học quốc tế được công nhận là đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. IC3 là chứng chỉ quốc tế và có giá trị vô thời hạn (giá trị trọn đời).

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ

Tin học MOS-WORD

Tóm tắt phần mềm Word 2010

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI