Danh sách thí sinh đã thi đỗ IC3 Quốc tế

DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ THI ĐỖ IC3 QUỐC TẾ

         Sau hơn 01 năm hoạt động (từ 10/03/2016 đến 31/07/2017) chúng tôi đã bồi dưỡng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất và một số đối tác khác. Rất vui mừng được thông tin danh sách các học viên đã có chứng chỉ IC3 quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin học viên đạt chứng chỉ IC3 quốc tế. Các bạn đã có chứng chỉ IC3 xin vui lòng gửi cho chúng tôi xin bản ảnh hoặc scan chứng chỉ và gửi vào email chungchitinhocquocte@gmail.com. Trân trọng cảm ơn và chúc các bạn luôn luôn gặt hái được nhiều thành công!

STT Giới tính Họ và tên Đối tượng Trường/Đơn vị
1 F Lê Thị Thanh  Huyền Sinh viên MDC
2 F Hồ Thị Gấm Sinh viên MDC
3 M Nguyễn Ngọc Sinh viên MDC
4 M Nguyễn Đình Quảng Sinh viên MDC
5 M Cảnh Chi Hiếu Sinh viên MDC
6 M Nguyễn Việt Hưng Sinh viên MDC
7 F Nguyễn Huệ Quỳnh Sinh viên MDC
8 M Phạm Tuấn Anh Sinh viên MDC
9 F Nguyễn Thùy Dương Sinh viên MDC
10 M Nguyễn Thanh Tuấn Sinh viên MDC
11 F Diêm Thị Thùy Sinh viên MDC
12 F Đoàn Minh Hoàng Sinh viên MDC
13 F Lê Thị Thúy Sinh viên MDC
14 M Phong Thành Nam Sinh viên MDC
15 F Phạm Thị Lưu Ly Sinh viên MDC
16 F Dương Thị Như Quỳnh Sinh viên MDC
17 F Khúc Thị Hằng Sinh viên MDC
18 F Trần Thủy Giang Sinh viên MDC
19 M Trịnh Ngọc Thái Sinh viên MDC
20 M Vũ Văn Lục Sinh viên MDC
21 F An Ngọc Huyền Sinh viên MDC
22 F Ngô Thị Thu  Hương Sinh viên MDC
23 F TRần Thị Hải Sinh viên MDC
24 F Nguyễn Thu  Sinh viên MDC
25 F Nguyễn Thị Phương Bắc CBGD MDC
26 M Đặng Văn  Nam CBGD MDC
27 F Vũ Thị Kim Liên CBGD MDC
28 F Nguyễn Hồng Nhung Sinh viên MDC
29 F Vũ Thị Hồng Tươi Sinh viên MDC
30 F Đào Thị Xuân Sinh viên MDC
31 F Diêm Thị Thùy CBGD MDC
32 F Đặng Thị Thu Hằng Sinh viên ĐHNT
33 M Nguyễn Văn Sinh viên ĐHNT
34 F Tạ Thị Sinh viên ĐHNT
35 F Nguyễn Thu Huyền Sinh viên ĐHNT
36 F Tạ Thị Thúy Hân Sinh viên ĐHNT
37 F Nguyễn Thị Tâm Linh Sinh viên ĐHNT
38 F Nguyễn Mỹ Linh Sinh viên ĐHNT
39 F Phạm Huyền Trang Sinh viên ĐHNT
40 F Đặng Thị Huyền Nga Sinh viên ĐHNT
41 F Nguyễn Thu Huyền Sinh viên ĐHNT
42 F Nguyễn Thị Tâm Linh Sinh viên ĐHNT
43 F Đặng Khánh Huyền Sinh viên ĐHNT
44 F Bùi Thị Bích Sinh viên ĐHNT
45 F Nguyễn Mỹ Linh Sinh viên ĐHNT
46 F Phan Trà My Sinh viên ĐHNT
47 F Đan Khánh Linh Sinh viên ĐHNT
48 F Nguyễn Thị Quyên Sinh viên ĐHNT
49 F Nguyễn Xuân Phương Sinh viên ĐHNT
50 F Bùi Thị Mai Phương Sinh viên ĐHNT
51 F Trần Thu Trang Sinh viên ĐHNT
52 F Phạm Thị Hằng Sinh viên ĐHNT
53 F Nguyễn Thị Thu Trà Sinh viên ĐHNT
54 F Nguyễn Thị Thu Sinh viên ĐHNT
55 F Nguyễn Thị Quyên Sinh viên ĐHNT
56 F Vũ Thị Hồng Anh Sinh viên ĐHNT
57 F Nguyễn Xuân Phương Sinh viên ĐHNT
58 F Đặng Khánh Huyền Sinh viên ĐHNT
59 F Nguyễn Thị Tâm Linh Sinh viên ĐHNT
60 F Nguyễn Mỹ Linh Sinh viên ĐHNT
61 F Trần Thu Trang Sinh viên ĐHNT
62 F Đan Khánh Linh Sinh viên ĐHNT
63 F Đặng Thị Huyền Nga Sinh viên ĐHNT
64 F Phạm Thị Hằng Sinh viên ĐHNT
65 M Đặng Ngọc Đại Sinh viên ĐHNT
66 F Tạ Thị Sinh viên ĐHNT
67 M Nguyễn Văn Sinh viên ĐHNT
68 F Đặng Khánh Huyền Sinh viên ĐHNT
69 F Nguyễn Vân Anh Sinh viên ĐHNT
70 F Tạ Thị Thúy Hân Sinh viên ĐHNT
71 M Nguyễn Văn Hậu Sinh viên ĐHNT
72 F Tạ Thị Thuý Hân Sinh viên ĐHNT
73 F Phạm Huyền Trang Sinh viên ĐHNT
74 F Đoàn Thị Nhung Sinh viên ĐHNT
75 F Trần Thị Hoa Sinh viên ĐHNT
76 F Lê Thị Tuyết Sinh viên ĐHNT
77 M Nguyễn Văn Hậu Sinh viên ĐHNT
78 F Nguyễn Diệu Hồng Sinh viên ĐHNT
79 F Hoàng Thị Thùy Dương Sinh viên ĐHNT
80 F Phạm Huyền Trang Sinh viên ĐHNT
81 F Nguyễn Vân Anh Sinh viên ĐHNT
82 F Trần Thị Huế Sinh viên ĐHNT
83 F Nguyễn Linh Chi Sinh viên ĐHNT
84 F Thiều Thu Giang Sinh viên ĐHNT
85 F Nguyễn Linh Chi Sinh viên ĐHNT
86 F Trần Thị Huế Sinh viên ĐHNT
87 M Hoàng Thị Thùy Dương Sinh viên ĐHNT
88 F Nguyễn Ngọc Linh Sinh viên ĐHNT
89 F Nhâm Thị Hồng Nhung Sinh viên ĐHNT
90 F Vũ Minh Phương Sinh viên ĐHNT
91 M Nguyễn Trần Chung Sinh viên ĐHNT
92 F Nguyễn Thu Hương Sinh viên ĐHNT
93 F Vũ thị thu Hường Sinh viên ĐHNT
94 F Trương Thị Minh Châu Sinh viên ĐHNT
95 F Lê Thị Hoa Sinh viên ĐHNT
96 F Ngô Thị Thu Hằng Sinh viên ĐHNT
97 F Hoàng Thị Thúy Sinh viên ĐHNT
98 F Nguyễn Thị Hằng Sinh viên ĐHNT
99 F Nguyễn Diệu Hồng Sinh viên ĐHNT
100 F Nguyễn Thu Hiền Sinh viên ĐHNT
101 F Đào Thị Thúy Sinh viên ĐHNT
102 F Vũ Thị Hằng Sinh viên ĐHNT
103 F Lương thị Nương Sinh viên ĐHNT
104 F Vũ Thị Trang Sinh viên ĐHNT
105 M Phạm Đức Long Sinh viên ĐHNT
106 F Đỗ Hải Yến Sinh viên ĐHNT
107 M Vương Duy Thắng Sinh viên ĐHNT
108 F Lê Thị Tuyết Sinh viên ĐHNT
109 F Trần Thị Hoa Sinh viên ĐHNT
110 F Dương Thu Phương Sinh viên ĐHNT
111 M Nguyễn Văn Tùng Sinh viên ĐHNT
112 F Hoàng Thu Trang Sinh viên ĐHNT
113 F Đỗ Hải Yến Sinh viên ĐHNT
114 F Nguyễn Thị Hằng Sinh viên ĐHNT
115 M Vương Duy Thắng Sinh viên ĐHNT
116 F Đào Thị Thúy Sinh viên ĐHNT
117 F Đỗ Hải Yến Sinh viên ĐHNT
118 F Vũ Thị Trang Sinh viên ĐHNT
119 M Phạm Đức Long Sinh viên ĐHNT
120 F Nguyễn Diệu Hồng Sinh viên ĐHNT
121 F Ngô Thị Thu Hằng Sinh viên ĐHNT
122 F Nguyễn Thị Tâm Sinh viên ĐHNT
123 F Trương Thị Minh Châu Sinh viên ĐHNT
124 F Phạm Thị Phương Lan Sinh viên ĐHNT
125 F Nguyễn Hoàng Yến Sinh viên ĐHNT
126 F Vũ Minh Phương Sinh viên ĐHNT
127 F Phạm Thị Phương Lan Sinh viên ĐHNT
128 F Nhâm Thị Hồng Nhung Sinh viên ĐHNT
129 M Nguyễn Quyết Tiến Sinh viên ĐHNT
130 F Nguyễn Thu Hương Sinh viên ĐHNT
131 M Nguyễn Trần Chung Sinh viên ĐHNT
132 F Lê Thị Hoa Sinh viên ĐHNT
133 F Vũ Thị Thu Hường Sinh viên ĐHNT
134 F Nguyễn Hoàng Yến Sinh viên ĐHNT
135 F Trương Thị Minh Châu Sinh viên ĐHNT
136 F Nguyễn Thu Hiền Sinh viên ĐHNT
137 F Nguyễn Thị Tâm Sinh viên ĐHNT
138 F Hoàng Thu Trang Sinh viên ĐHNT
139 F Vũ Thị Hằng Sinh viên ĐHNT
140 F Lê Thị Hạnh Sinh viên ĐHNT
141 F Phạm Thị Phương Lan Sinh viên ĐHNT
142 M Nguyễn Quyết Tiến Sinh viên ĐHNT
143 F Đặng thị thu Hằng Sinh viên ĐHNT
144 F Hoàng Thị Thúy Sinh viên ĐHNT
145 F Ngô Thị Thu Hằng Sinh viên ĐHNT
146 F Trương Thị Thoại Sinh viên ĐHNT
147 F Nguyễn Thị Tâm Sinh viên ĐHNT
148 F Vũ Thị Hằng Sinh viên ĐHNT
149 F Đặng Thùy Linh Sinh viên ĐHNT
150 F Vũ Minh Phương Sinh viên ĐHNT
151 M Lê Hoàng Sinh viên ĐHNT
152 F Lê Thị Hạnh Sinh viên ĐHNT
153 F Nguyễn Hoàng Yến Sinh viên ĐHNT
154 M Nguyễn Trần Chung Sinh viên ĐHNT
155 F Nguyễn Thu Hương Sinh viên ĐHNT
156 F Vũ Thị Thu Hường Sinh viên ĐHNT
157 F Nguyễn Quỳnh Thủy Linh Sinh viên ĐHNT
158 F Vũ Thùy Dương Sinh viên ĐHNT
159 F Hoàng Khánh Linh Sinh viên ĐHNT
160 F Nguyễn Phương Quỳnh Trang Sinh viên ĐHNT
161 F Phạm Thị Phương Lan Sinh viên ĐHNT
162 F Hoàng Thu Trang Sinh viên ĐHNT
163 F Hoàng Thị Thúy Sinh viên ĐHNT
164 F Nguyễn Kim Thục Sinh viên ĐHNT
165 F Lê Thị Hoa Sinh viên ĐHNT
166 F Trương Thị Thoại Sinh viên ĐHNT
167 F Đặng Thùy Linh Sinh viên ĐHNT
168 F Vũ Thùy Dương Sinh viên ĐHNT
169 F Nông Thị Khoa Sinh viên ĐHNT
170 M Lê Hoàng Sinh viên ĐHNT
171 F Nông Thị Khoa Sinh viên ĐHNT
172 F Trương Thị Thoại Sinh viên ĐHNT
173 F Phạm Thị Thanh Bình Sinh viên ĐHNT
174 F Đỗ Thùy Linh Sinh viên ĐHNT
175 F Nguyễn Phương Quỳnh Trang Sinh viên ĐHNT
176 F Nguyễn Quỳnh Thủy Linh Sinh viên ĐHNT
177 F Hoàng Khánh Linh Sinh viên ĐHNT
178 F Trần Thị Dịu Uy Sinh viên ĐHNT
179 F Trần Thanh Hoa Sinh viên ĐHNT
180 F Vũ Thùy Dương Sinh viên ĐHNT
181 F Hoàng Diệu Linh Sinh viên ĐHNT
182 M Nguyễn Hoàng Long Sinh viên ĐHNT
183 M Trần Văn Tiến Sinh viên ĐHNT
184 F Đặng Thùy Linh Sinh viên ĐHNT
185 F Nguyễn Phương Quỳnh Trang Sinh viên ĐHNT
186 F Hoàng Diệu Linh Sinh viên ĐHNT
187 F Phạm Thị Thanh Bình Sinh viên ĐHNT
188 F Nông Thị Khoa Sinh viên ĐHNT
189 M Nguyễn Văn Cường Sinh viên ĐHNT
190 F Phạm Thị Thanh Bình Sinh viên ĐHNT
191 F Đỗ Thuỳ Linh Sinh viên ĐHNT
192 M Trần Văn Tiến Sinh viên ĐHNT
193 F Phùng Thị Khánh Linh Sinh viên ĐHNT
194 F Trần Thị Dịu Uy Sinh viên ĐHNT
195 F Nông Thị Khoa Sinh viên ĐHNT
196 M Vũ Đình Phương Sinh viên ĐHNT
197 F Vũ Thùy Dương Sinh viên ĐHNT

  XIN CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐÃ ĐẠT CHỨNG CHỈ IC3 QUỐC TẾ!

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI