CHỨNG CHỈ TIN HỌC IC3 QUỐC TẾ

Bồi dưỡng Tin học IC3 quốc tế

C3 là chứng chỉ tin học quốc tế được công nhận là đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. IC3 là chứng chỉ quốc tế và có giá trị vô thời hạn (giá trị trọn đời).

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng đun 3 (LO) cuộc sống trực tuyến

Học viên tải về theo dõi, ôn tập theo câu hỏi. Vừa làm câu hỏi vừa tìm kiếm theo từ khóa để khỏi phải đọc hết hàng trăm trang của slide này.

Tham khảo phần LO

Tham khảo phần LO

TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG TRẮC ĐIA VÀ BẢN ĐỒ: ArcGis, ArcView, Microsoftation SE...

CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC

Bài 16- Thuật toán Ford -Fulkerson

Thuật toán Ford - Fulkerson  Việc chứng minh định lý luồng cực đại - lát cắt cực tiểu cho ta một thuật toán tìm luồng cực đại (thuật toán Ford- Fulkerson)

Bài 13-Cài đặt thuật toán Kruskal tìm cây khung tối thiểu

File dữ liệu về đồ thị dạng text;

Bài 12-Cài đặt danh sách kề bằng mảng

Sử dụng mảng để cài đặt danh sách kề. các phần tử được lưu trữ ké tiếp liên tục trên mảng

Bài 11-Cài đặt đồ thị và duyệt đồ thị BFS, DFS

Sử dựng cấy trúc ma trận kề để lưu trữ đồ thị vô hướng có n đỉnh để duyệt đồ thị

Bài 10-Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm

Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm

Bài 9-Cài đặt cây tổng quát

Sử dụng mảng để lưu các con của 1 nút. Xây dựng cấu trúc một nút sau đó cài đặt cây tổng quát

TIN HỌC MOS - TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ

Tin học MOS-WORD

Tóm tắt phần mềm Word 2010

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI