Mở lớp bồi dưỡng, luyện thi IC3

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG IC3 THÁNG 9 NĂM 2017

IC3 là chứng chỉ tin học quốc tế được công nhận là đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


THÔNG BÁO MỞ LỚP IC3

Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học kỹ thuật (HTPTKHKT) phối hợp cùng Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học (Trường Đại học Mỏ-Địa chất) thực hiện bồi dưỡng và nhận đăng ký thi chứng chỉ tin học quốc tế IC3.