MỞ LỚP BỒI DƯỠNG MICROSTATION

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE

CÁC BẠN ĐĂNG KÝ HỌC MICROSTATION TẠI ĐÂY

I. Mục tiêu

           Sau khi học xong, sinh viên sẽ làm việc thành thạo và hiệu quả với phần mềm Microstation từ quá trình xây dựng dữ liệu đến xử lý, biên tập hoàn thiện một tờ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính bao gồm: nắn ảnh bản đồ quét, thiết kế bảng phân lớp, số hoá và chỉnh sửa dữ liệu, biên tập và in bản đồ.

- Về kiến thức:  Nắm bắt được quy trình quy trình số hoá và biên tập Bản đồ theo đúng quy định, quy phạm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Về kỹ năng : Rèn luyện bản thân có kỹ năng: Xuất và nhập dữ liệu từ các phần mềm khác; nắn ảnh và số hoá bản đồ; chỉnh sửa và thay đổi dữ liệu; chuẩn hoá dữ liệu; tạo mới các ký hiệu dạng điểm, đường và pattern; trình bày và biên tập Bản đồ.

II.Hướng dẫn học

- Yêu cầu kiến thức trước khi học: đã học tin học Mức chuẩn A, có kiến thức về bản đồ và bản đồ số.

III.Nội dung chi tiết

Chương 1: Qui trình số hoá và biên tập bản đồ số

  1. Mục đích thành lập bản đồ
  2. Giới thiệu qui trình tổng quát.
  3. Mục đích, yêu cầu của từng bước.

Chương 2: Giới thiệu về phần Microstation và Mapping office

2.1. Giới thiệu tổng quan.

2.2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm.

2.3. Hướng dẫn cách sử dụng các công cụ trong MicroStation.

Chương 3: Thiết kế kí hiệu và bảng phân lớp

3.1. Giới thiệu các nguyên tắc và qui định của Bộ Tài nguyên & Môi Trường.

3.2. Thiết kế kí hiệu theo qui định.

3.3. Tạo bảng phân lớp theo qui định.

Chương 4: Nắn ảnh.

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của nắn ảnh.

3.2. Các phương pháp nắn ảnh.

3.3. Tạo lưới.

3.4. Nắn bản đồ.

Chương 5: Số hoá các đối tượng bản đồ

4.1. Yêu cầu các file cần có trước khi số hóa.

4.2. Véc tơ hoá đối tượng dựa trên nền ảnh.

4.3.  Hoàn thiện và chuẩn hoá dữ liệu

Chương 5: Biên tập và trình bày bản đồ

4.1. Biên tập các đối tượng điểm, đường, vùng.

4.2. Quản lý và lưu giữ bản đồ.

Tài liệu học tập và tham khảo:

12.Tài liệu tham khảo:

     [1]. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation, Bộ Tài nguyên và môi trường.

[2]. Hướng dẫn sử dụng phần mềm I/RASC, Tổng cục địa chính.
[3]. Bài giảng Microstation, Bộ môn Tin học Trắc địa, Khoa CNTT, ĐH Mỏ-Địa chất.

[4]. Bài giảng Microstation, Trung tâm NC và UD Công nghệ địa chính.

CÁC BẠN ĐĂNG KÝ HỌC MICROSTATION TẠI ĐÂY

Liên hệ:

FaceBook: https://www.facebook.com/groups/ic3humg/

Website: http://ic3quocte.com  -   http://htptkhkt.humg.edu.vn

Email: chungchitinhocquocte@gmail.com 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI