HỒ THỊ GẤM-SV HUMG

Bài viết khác

Lễ ký hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật với Công ty CP IIG Việt Nam

Ngày 10/03/2016, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật-Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác về việc Triển khia Chuẩn tin học quốc tế IC3/MOS....

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI