CHỨNG CHỈ IC3 CỦA SINH VIÊN HUMG

Bài viết khác

Lễ ký hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật với Công ty CP IIG Việt Nam

Ngày 10/03/2016, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật-Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác về việc Triển khia Chuẩn tin học quốc tế IC3/MOS....

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI