Bài thực hành PowerPoint

Kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu cơ bản

Mở chương trình MS Powerpoint, ghi tệp là abc.pptx

Chọn phông chữ Times New Roman, cỡ chữ hợp lý, trình bày đẹp. Mẫu trình bày (Design) là Median.

Slide 1: Chọn kiểu bố cục (Layout) là Title and Content, nhập đủ nội dung như mẫu.

Slide 2: Chọn kiểu bố cục (Layout) là Title and Content; Slide 1, chọn kiểu biểu đồ hình tròn ( kiểu Pie) để biểu diễn số liệu thống kê. Kết quả như hình minh họa.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI