Tuyển sinh đào tạo

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG MICROSTATION

Sau khi học xong, sinh viên sẽ làm việc thành thạo và hiệu quả với phần mềm Microstation từ quá trình xây dựng dữ liệu đến xử lý, biên tập hoàn thiện một tờ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính bao gồm: nắn ảnh bản đồ quét, thiết kế bảng phân lớp, số hoá và chỉnh sửa dữ liệu, biên tập và in bản đồ.


THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ARCGIS CƠ BẢN

- Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, cơ sở dữ liệu, tiến trình phát triển, các thành phần, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, hướng phát triển và các ứng dụng cơ bản của GIS. Sử dụng phần mềm ArcGIS học viên sẽ tạo ra được ...


MỞ LỚP BỒI DƯỠNG IC3 THÁNG 9 NĂM 2017

IC3 là chứng chỉ tin học quốc tế được công nhận là đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


THÔNG BÁO MỞ LỚP IC3

Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học kỹ thuật (HTPTKHKT) phối hợp cùng Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học (Trường Đại học Mỏ-Địa chất) thực hiện bồi dưỡng và nhận đăng ký thi chứng chỉ tin học quốc tế IC3.